پاورپوینت خلاصه کتاب فیزیک پایه 1 تالیف محمدرضا بهاری

مشخصات فایل:

قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 242
قابل ویرایش

بخشی از پاورپوینت:

جایگاه درس :گذراندن این درس برای رشته مهندسی علوم کامپیوتر دوره کارشناسی الزامی می باشد.همچنین به عنوان سه (3) واحد درسی تدریس می شود.
فهرست مطالب
فصل 1 (مقدمات)
فیزیک چیست؟
اندازه گیریها
واحدها و ابعادها
نمایش اعداد با معنی
فصل 2 (مروری بر ریاضیات- بردارها)
چارچوب و دستگاها
کمیتهای اسکالر و برداری
نمایش بردارها
خواص بردارها (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)
مولفه های یک بردار
خواص جبری بردارها
فصل 3 (حرکت یک بعدی)
سینماتیک ذره
جابجایی و سرعت
سرعت لحظه ای و سرعت متوسط
شتاب لحظه ای و شتاب متوسط
معادلات سینماتیکی حرکت با شتاب ثابت
سقوط آزاد در راستای قائم
فصل 4 (لختی و حرکت دو بعدی)
حرکت دو بعدی
جابجایی، سرعت و شتاب در حرکت دو بعدی
پرتابه ها
قوانین حاکم بر حرکت پرتابه ها
فصل 5 (قوانین حرکت - دینامیک ذره 1)
نیرو و جرم
نیروها
قانون اول نیوتن
جرم و لختی
قانون دوم نیوتن
انواع نیروها
نیروی جاذبه و وزن
قانون سوم نیوتن
کاربرد قوانین نیوتن
مسایل قانون دوم نیوتن
فصل 6 (قوانین حرکت - دینامیک ذره 2)
اصطکاک
اصطکاک
انواع نیروی اصطکاک
سطح شیبدار
اجسام متصل بهم
سرعت نهایی (سرعت حدی)
فصل 7 (کار و انرژی)
مقدمه
کار نیروی ثابت
بیشتر درباره کار
مثال
نمایش هندسی کار
کار متغیر
توان (قدرت)
فصل 8 (پایستگی انرژی)
انرژی جنبشی
قضیه کار و انرژی جنبشی
انرژی پتانسیل
انرژی پتانسیل گرانشی
سطح مرجع انرژی پتانسیل
نیروهای پایستار
نیروهای غیر پایستار
بقای انرژی مکانیکی
حل مساله با قضیه بقای انرژی
فصل 9 و 10 (اندازه حرکت خطی، برخوردها و سیستم ذرات)
اندازه حرکت خطی
ضربه و نمایش هندسی آن
بقای اندازه حرکت خطی
برخورد و انواع آن
برخورد غیر الاستیک کامل
برخورد الاستیک
نمایش هندسی برخوردها
مرکز جرم
محاسبه مرکز جرم- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.